Oferta dla dzieci

Celem ośrodka jest wspomaganie rozwoju dziecka

Nasza oferta obejmuje:

 • Wstępną konsultację (obserwacja dziecka, wywiad, wytyczne do dalszej terapii)
 • Diagnozę funkcjonalną dziecka (profil psychoedukacyjny PEP-R)
 • Wczesną interwencję behawioralną dla dzieci ze spektrum autyzmu
 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Terapię integracji sensorycznej
 • Diagnozę logopedyczną
 • Terapię logopedyczną
 • Obecność terapeuty „cienia” na terenie przedszkola, szkoły
 • Interwencję behawioralną w domu, przedszkolu lub szkole
 • Konsultacje domowe
 • Konsultacje w przedszkolu, szkole
 • Zajęcia rehabilitacyjne

Każda terapia dziecka rozpoczyna się wstępną konsultacją, podczas której analizowane są potrzeby i ustalane warunki dalszej współpracy. Przebieg terapii, zakres godzin i jej koszt jest ustalany indywidualnie.