Poznaj nas

Poznaj nasNajważniejszą naszą wspólną misją jest to, aby dzieci, które spotykają nas na Swojej drodze mogły być przede wszystkim szczęśliwe. Chcemy to osiągnąć poprzez wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie systemu rodziny.

Ośrodek „Szczęśliwe Dzieci” jest miejscem, które zrzesza terapeutów różnych dziedzin. Specjalizujemy się w prowadzeniu terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej z wykorzystaniem metod Stosowanej Analizy Zachowania. Pomagamy dzieciom:

– z autyzmem,
– Zespołem Aspergera,
– całościowymi zaburzeniami rozwoju,
– ADHD,
– zaburzeniami zachowania i mowy,
– trudnościami wychowawczymi,
– trudnościami w nauce.

Jednym z celów tego miejsca jest propagowanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na temat metod, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi, dlatego ośrodek „Szczęśliwe Dzieci” prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców i nauczycieli przedszkoli i szkół.

Zapraszamy do zapoznania się z miejscem przyjaznym dziecku i Jego najbliższym…