Aktualności

 

7.09.2017 – Szczęśliwe Dzieci dziś z wizytą w „Dzień Dobry tvn”😊.

Mieliśmy przyjemność brać udział w programie dotyczącym edukacji i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

iwanna tvn
         play

 

3.10.2016 – 
Bezpłatne konsultacje terapeutyczne dla rodziców.

Drodzy Rodzice!

W dniach 7 i 14 października w Ośrodku Terapeutycznym ,,Szczęśliwe Dzieci” odbędą się bezpłatne konsultacje dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodziców. Jest to dobra okazja by uzyskać przydatne porady oraz wsparcie specjalistów.

Konsultacje są inicjatywą ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci”, który specjalizuje się w profesjonalnej pomocy z zakresu terapii behawioralnej, psychologicznej oraz logopedycznej. Terapeuci pracują tam z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz innymi trudnościami. Ośrodek wspiera też rodziców oraz kadry pedagogiczne w szkołach i przedszkolach poprzez fachowe szkolenia i konsultacje. Ideą Ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci” jest wspomaganie rozwoju dziecka tak, aby wszystkie pociechy i ich rodziny były szczęśliwe.

Informacje organizacyjne:
Osoby zainteresowane konsultacjami są proszone o wcześniejsze zarezerwowanie terminu (dzień i godzina) drogą mailową: kontakt@SzczesliweDzieci.pl bądź telefonicznie pod numerem: 510 828 616.

Miejsce konsultacji:
Ośrodek Terapeutyczny ,,Szczęśliwe Dzieci”
ul. Królowej Marysieńki 104

 

13.07.2016 – Szkolenia

Drodzy Rodzice!

Ośrodek „Szczęśliwe Dzieci” serdecznie zaprasza rodziców, nauczycieli oraz terapeutów na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Poprowadzą je specjaliści-praktycy od wielu lat zajmujący się pracą terapeutyczną . Jest to świetna okazja do uzyskania przydatnych porad i wzbogacenia wiedzy przez wszystkich mających kontakt z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera czy z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki – Szkolenia.

 

08.11.2015 – Grupa Wsparcia – „Szczęśliwe Dzieci”

Drodzy Rodzice!

Pragniemy poinformować Państwa o możliwości zorganizowania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, z Z.A oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Podstawowy cel spotkań stanowi wspólna wymiana doświadczeń i informacji dotyczących funkcjonowania rodziny z w/w zaburzeniami. Zebrania w grupie wsparcia będą kierowane przez psychologa/psychoterapeutę, a poruszane na nich tematy mają być dobierane adekwatnie do potrzeb zgłaszanych przez uczestników.

Koszt jednego spotkania (90 min) wynosi 50zł.

W celu ustalenia terminów spotkań, prosimy osoby zainteresowane o określenie dogodnych dla Państwa dni tygodnia i godzin, w których byliby Państwo dostępni i napisanie nam tego na maila: kontakt@szczesliwedzieci.pl

Spotkania rozpoczną się wraz ze zgłoszeniem co najmniej 4 osób zainteresowanych.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w/w informacji, dzięki czemu możliwe będzie sprawne zaktywizowanie grupy.

Z poważaniem,
Ośrodek „Szczęśliwe Dzieci”

 

22.09.2015 – Bezpłatne konsultacje terapeutyczne dla dzieci

W dniach 23.09, 07.10 i 09. w Ośrodku Psychologiczno-Logopedycznym ,,Szczęśliwe Dzieci” odbędą się bezpłatne konsultacje dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodziców. Jest to dobra okazja by uzyskać przydatne porady oraz wsparcie specjalistów.

Konsultacje są inicjatywą ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci”, który specjalizuje się w profesjonalnej pomocy z zakresu terapii behawioralnej, psychologicznej oraz logopedycznej. Terapeuci pracują tam z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz innymi trudnościami. Ośrodek wspiera też rodziców oraz kadry pedagogiczne  w szkołach i przedszkolach poprzez fachowe szkolenia i konsultacje. Ideą Ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci” jest wspomaganie rozwoju dziecka tak, aby wszystkie pociechy i ich rodziny były szczęśliwe.

Rodziców oraz opiekunów dzieci autystycznych zapraszamy natomiast na warsztaty, podczas  których terapeuci będą udzielać praktycznych wskazówek dotyczących postępowania  z dziećmi w zakresie komunikacji i radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Proponujemy następujące terminy szkoleń: 10, 17 oraz 24 października.

Koszt szkolenia:  100 zł.

Informacje organizacyjne

Osoby zainteresowane konsultacjami lub szkoleniami są proszone o wcześniejsze zarezerwowanie terminu  (dzień i godzina) drogą mailową: kontakt@szczesliwedzieci.pl bądź telefonicznie pod numerem: 510 828 616.

Miejsce konsultacji:

Ośrodek Terapeutyczny ,,Szczęśliwe Dzieci”

ul. Królowej Marysieńki 104

 

1.07.2015 – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że z dniem 1 września 2015 roku przy Ośrodku Psychologiczno – Logopedycznym „Szczęśliwe Dzieci” powstanie Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem.

Ze względu na fakt, że rodzice Naszych dzieci często zgłaszają problem ze znalezieniem odpowiedniej placówki edukacyjnej, która rozumiałaby i wychodziła naprzeciw potrzebom ich dzieci, Ośrodek Szczęśliwe Dzieci rozszerza ofertę właśnie o takie miejsce, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia dzieciom oraz ich rodzicom.

Podstawowym założeniem jest stworzenie miejsca, które daje możliwość połączenia ze sobą intensywnych zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem przede wszystkim metod Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) oraz zajęć edukacji przedszkolnej.

Terapie indywidualne i grupowe w ramach Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego przy ośrodku Szczęśliwe Dzieci będą systematycznie prowadzone i monitorowane przez specjalistów w/w ośrodka.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny jest jedną z ofert Ośrodka „Szczęśliwe Dzieci”. Nie zastąpi i nie wpłynie na jego dalszą działalność. Chcemy to podkreślić i wyraźnie zaznaczyć, ze względu na pojawiające się pytania odnośnie Ośrodka Szczęśliwe Dzieci.

Nabór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Szczęśliwe Dzieci trwa.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obecnie uczęszczające na zajęcia terapeutyczne do Naszego ośrodka.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z Naszą ofertą. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.szczesliwedzieci.pl

Z poważaniem,
Szczęśliwe Dzieci

 

18.06.2015 – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Milo nam Państwa poinformować, ze w odpowiedzi na zainteresowanie rodziców, przy Ośrodku Szczęśliwe Dzieci powstanie Terapeutyczny Punkt Przedszkolny. Planujemy adaptacje pomieszczeń, co możne wiązać się z pewnymi niedogodnościami, za które serdecznie przepraszamy.

 

26.05.2015 – Konferencja VB- MAPP

W dniu 5 września 2015 roku, FUNDACJA SCOLAR zaprasza terapeutów i rodziców, nauczycieli i wychowawców, na pierwszą w Polsce konferencję szkoleniową w całości poświęconą tematowi VB-MAPP – Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem.

Prelegentem będzie dr Mark Sundberg, światowej sławy specjalista z zakresu rozwoju mowy u dzieci z autyzmem, autor narzędzia VB-MAPP –Ocena umiejętności językowych i społecznych oraz planowanie terapii dzieci z autyzmem.

Więcej informacji tutaj.

 

 

1.04.2015 – Bezpłatne konsultacje z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

W dniu 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W ramach tego święta będzie można skorzystać w Warszawie z bezpłatnych konsultacji terapeutycznych organizowanych przez Ośrodek ,,Szczęśliwe Dzieci”.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awareness Day) został ustanowiony rezolucją ONZ z 18 grudnia 2007 roku. Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu dziecięcego: jak rozwijać indywidualne zdolności dzieci oraz jak propagować instytucjonalne rozwiązania, wspierając pomoc oraz opiekę dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci typowo rozwijających się, jak i dzieci o nieharmonijnym rozwoju

Rodzice zainteresowani konsultacjami terapeutycznymi, w związku ze wspomnianym świętem, będą mogli umówić się ze specjalistą z Ośrodka ,,Szczęśliwe Dzieci”. Konsultacje odbędą się 1 i 10 kwietnia na terenie Ośrodka, który specjalizuje się w profesjonalnej pomocy z zakresu terapii behawioralnej, psychologicznej oraz logopedycznej. Rodzice dzieci typowo rozwijających się, ale z pewnymi trudnościami (np. trudności wychowawcze, emocjonalne) oraz opiekunowie dzieci już zdiagnozowanych (całościowe zaburzenia rozwoju, w tym autyzm, ZA, zaburzenia mowy i zachowania, ADHD), będą mogli zasięgną porady specjalisty oraz uzyska informacje na temat form i możliwości podjęcia terapii. Ośrodek zaprasza również rodziców zaniepokojonych pewnymi zachowaniami dziecka mających potrzebę porozmawiania ze specjalistą.

Informacje organizacyjne
Osoby zainteresowane konsultacjami są proszone o wcześniejsze zarezerwowanie terminu  (dzień i godzina) drogą mailową: kontakt@szczesliwedzieci.pl bądź telefonicznie pod numerem: 510 828 616.

Miejsce konsultacji:
Ośrodek Psychologiczno-Logopedyczny ,,Szczęśliwe Dzieci” ul. Królowej Marysieńki 104

 

Świąt pełnych radości i niepowtarzalnej atmosfery

oraz wiele szczęścia i uśmiechu w czasie pełnym rodzinnego ciepła

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

życzą Państwu

Pracownicy Ośrodka Psychologiczno-Logopedycznego „Szczęśliwe Dzieci”

 

13.11.2014 – Najnowsze doniesienia na temat autyzmu

Artykuł oparty jest na wynikach badań naukowych prowadzonych w latach 2007-2010 w Stanach Zjednoczonych przez niezależnych naukowców-genetyków. Opisuje wpływ mutacji genetycznych na powstawanie autyzmu. Autor artykułu opisuje zmiany w budowie genomu, a także konkretnych chromosomów, które przyczyniają się do rozwoju omawianego zaburzenia. Wyniki badań rzucają także światło na takie zagadnienia jak: częstsze występowanie autyzmu u chłopców niż u dziewczynek oraz typowość rozwoju dziecka na wczesnym etapie, występującą u wielu osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Źródło polskiego opracowania,  Źródło anglojęzyczne

 

30.10.2014 – Agresja u dzieci z ADHD – Jakie czynniki mogą wywierać największy wpływ na przejawianie agresji przez dzieci z ADHD w środowisku domowym i szkolnym?

Według badań czynniki rodzinne (wielodzietność, stosunek rodziny do przejawów agresji, surowe rodzicielstwo, niski status socjoekonomiczny oraz konflikty) mają największy związek z zachowaniami agrsywnymi u dzieci z AHDH.

W badaniu poszukiwano związku czynników środowiskowych – dotyczących rodziny, funkcjonowania poznawczego oraz poczucia odrzucenia w relacji matka-dziecko z agresją przejawianą w domu oraz w szkole przez dzieci z ADHD. Przebadano w tym celu prawie 500 dzieci z diagnozą ADHD, które przejawiały agresywne zachowania. Wykorzystano także informacje zaczerpnięte od rodziców i nauczycieli.

Okazało się, że największy wpływ na agresję przejawianą w domu oraz w szkole mają czynniki rodzinne, natomiast odrzucenie przez matkę ma związek przede wszystkim z agresywnymi zachowaniami w domu. Wynika z tego, że zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne mają związek z przejawami agresji u dzieci z ADHD.

Czytaj więcej

 

14.10.2014 – Autyzm a satysfakcja w małżeństwie – Jak rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dbają o swoje małżeństwa?

Z najnowszych badań wynika, że dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju kluczowa dla utrzymania małżeństwa, i co za tym idzie uniknięcia rozwodu jest przede wszystkim komunikacja.

W badaniu porównano sposoby wykorzystywane do utrzymywania dobrych relacji w małżeństwie przez rodziców dzieci typowo rozwijających się oraz par mających dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zauważono bowiem, że ci drudzy są dodatkowo narażeni na oddziaływanie wielu stresorów związanych z wychowywaniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a indywidualne sposoby radzenia sobie z nimi mogą mieć związek z jakością relacji małżeńskiej. Przedłużający się stres może negatywnie wpływać na satysfakcję z małżeństwa, podczas gdy silna i znacząca relacja rodziców dzieci z autyzmem wpływa na lepsze samopoczucie małżonków.

Omawiane badanie miało na celu przyjrzenie się strategiom, z jakich korzystają rodzice dwóch grup dzieci do utrzymania małżeństwa (uniknięcia rozwodu). Okazało się, że zarówno matki, jak i ojcowie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uważają, że istotne z punktu widzenia dbania o jakość relacji okazują się być następujące czynniki: komunikacja (otwarta, szczera rozmowa o dzieciach, trudnościach i uczuciach) oraz wspólne, fundamentalne przekonania o małżeństwie (np. o wielkości zaangażowanie i oddania sprawom rodziny). Mamy z tej grupy przyznały, że istotny jest także czas na zadbanie o własne potrzeby (jako jednostki i pary). Komunikacja okazała się znacząca także w przypadku rodziców dzieci typowo rozwijających się.

Czytaj więcej

 

24.09.2014 – Bezpłatne konsultacje

W dniach 7-9 października oraz 28-30 października w Ośrodku Psychologiczno –
Logopedycznym ,,Szczęśliwe Dzieci” odbędą się bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci z podejrzeniem lub diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwoju. Jest to dobra okazja by uzyskać przydatne porady oraz wsparcie specjalistów.

Osoby zainteresowane konsultacjami są proszone o wcześniejsze zarezerwowanie terminu (dzień i godzina) drogą mailową: kontakt@szczesliwedzieci.pl bądź telefonicznie pod numerem: 510 828 616, 606 760 760.

 

08.04.2014 – Autysta – Artysta. Świat widziany oczami dziecka ze spektrum autyzmu

11 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno – fotograficznego Autysta – Artysta. Świat widziany oczami dziecka ze spektrum autyzmu. Konkurs jest organizowany dla uczniów klas IV- VI Szkół Podstawowych Integracyjnych z dzielnicy Targówek i jest realizowany w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wernisażu. Jako partner konkursu serdecznie zapraszamy!

 

02.04.2014 – 2 Kwietnia – Światowy Dzień wiedzy o Autyzmie

2-go kwietnia po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień wiedzy o autyzmie. Dzień ten rozpoczyna miesiąc propagujący i szerzący wiedzę na temat autyzmu. Wiele miejsc na całym świecie zaświeci kolorem niebieskim. Tego dnia Ci, którzy solidaryzują się z osobami z autyzmem zakładają ubrania i dodatki w tym kolorze. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji!!!

 

02.04.2014 – Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie

Ośrodek Szczęśliwe Dzieci zaprasza rodziców dzieci z autyzmem oraz rodziców dzieci, którzy chcą rozwijać wiedzę na temat autyzmu na bezpłatne konsultacje ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z dziećmi z autyzmem. Konsultacje będą możliwe przez cały miesiąc. Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzgodnienia terminu. Serdecznie zapraszamy!!!!

 

12.11.2013 – Mały nie-poradnik

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia odcinków nowego programu w Polsat Cafe Mały nie-poradnik. Program jest kierowany do rodziców spotykających się na co dzień z różnymi trudnościami związanymi z wychowaniem swoich pociech. W programie między innymi dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem Nasi specjaliści. Zapraszamy w dniu dzisiejszym o godzinie 21.00, powtórka programu: czwartek 14.30, sobota 08.30, niedziela 09.30. Program jest również dostępny na Ipla.

 

06.09.2013 – Bezpłatne konsultacje – Dodatkowy Termin!!!

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców możliwością porady psychologicznej i logopedycznej oraz ograniczeniem czasowym Naszych specjalistów, Ośrodek Psychologiczno – Logopedyczny oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieci wyznaczyła dodatkowy termin bezpłatnych konsultacji. Osoby, którym nie udało się zapisać oraz rodzice zainteresowani konsultacjami proszeni są o dokonanie rezerwacji godziny. Termin wyznaczono na 17 września 2013 roku.Rezerwacji można dokonać drogą e-mailową na Kontakt@SzczesliweDzieci.pl lub drogą telefoniczną pod numerem 510828616; 606760760. Serdecznie zapraszamy!

 

01.08.2013 – Bezpłatne konsultacje

Ośrodek Szczęśliwe Dzieci zaprasza rodziców na bezpłatne konsultacje w dniach 5 – 7 września 2013.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie terminu konsultacji (dzień i godzina) drogą mailową Kontakt@SzczesliweDzieci.pl bądź telefonicznie pod numerem 510-828-616.
Zapraszamy

 

01.08.2013 – International Congress Autism Europe 2013 już wkrótce…

W dniach 26-28 września 2013 roku w Budapeszcie odbędzie się Międzynarodowy Kongres dotyczący autyzmu ( International Congress Autism Europe 2013) organizowany przez stowarzyszenie Austim Europe. Kongres jest organizowany po raz dziesiąty. Głównym celem stowarzyszenia Autism Europe, które działa od 30 lat, jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz włączanie najnowszych osiągnięć naukowych w praktykę. Konferencja jest skierowana zarówno do profesjonalistów jak i rodziców dzieci z autyzmem.

 

15.07.2013 – Już jest Fundacja Szczęśliwe Dzieci!!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Fundacja Szczęśliwe Dzieci rozpoczęła swoją działalność. W najbliższym czasie zamieścimy więcej informacji na temat misji i celów fundacji.