Justyna Janik

Psycholog, Terapeuta Behawioralny (certyfikat 107/T/2012)                              Terapeuta Integracji Sensorycznej     (certyfikat nr 624/II)

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Absolwentka Studiów Podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od kilku lat pracuje jako terapeuta behawioralny z dziećmi z ADHD, ZA, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności dziećmi z trudnościami i zaburzeniami zachowania. Ponadto terapeuta cień w warszawskich szkołach, przedszkolach specjalnych i integracyjnych, gdzie jest odpowiedzialna za prowadzenie oraz nadzorowanie procesu terapii i wdrażanie interwencji behawioralnych. Zajmuje się również szkoleniem rodziców do pracy w środowisku domowym.

Na co dzień pracuje z dziećmi wykorzystując różnorodne podejście do terapii na bazie posiadanej wiedzy teoretycznej i doświadczenia zawodowego opartego o kursy, szkolenia oraz staże, m.in., I II stopień kursu Integracji Sensorycznej (PTIS), PECS (Picture Exchange Communication System), Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju- Profil Psychoedukacyjny – PEP-R, „Pay Attention” ADHD Through the Lifespan – University of Pensylvania.

W ośrodku Szczęśliwe Dzieci pracuje jako konsultant programów terapeutyczno- edukacyjnych. Zajmuje się diagnozą funkcjonalną, wdrażaniem do terapii nowych podopiecznych, szkoleniem oraz monitorowaniem pracy terapeutów i terapeutów cieni . Pracuje zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim.