Nasi Terapeuci

Ośrodek „Szczęśliwe Dzieci” to specjaliści różnych dziedzin. Wśród nas są psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci oraz pedagodzy specjalni. Część z nas jest również certyfikowanymi terapeutami behawioralnymi. Ponadto Nasz warsztat pracy poparty jest różnymi uprawnieniami m.in. z zakresu Integracji Sensorycznej, diagnozy oraz poradnictwa. Wciąż poszerzamy swoją wiedzę na studiach podyplomowych oraz licznych kursach i szkoleniach.

Przede wszystkim jednak jesteśmy ludźmi z pasją, energicznymi i elastycznymi w swojej pracy, otwartymi na nowe pomysły. Nasze grono to wrażliwi i ciepli ludzie. Ciekawi i inteligentni. Łączymy wiedzę, serce i doświadczenie aby naszym podopiecznym i Ich rodzinom żyło się lepiej……

Beata Duc – psycholog. Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny – w trakcie Beata Antoniakszkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Studiowała w Polsce i Włoszech. Studia psychologiczne ukończyła na wydziale Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w programach stażowych w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Krakowie oraz Zakładzie Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu prowadzenia terapii metodą behawioralną (metoda stosowanej analizy zachowania – ABA). Wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju zdobywała w trackie pracy w ośrodku wczesnej interwencji, przedszkolach integracyjnych oraz ośrodku psychologiczno-logopedycznym. Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

Maja Rudnicka – Logopeda i terapeuta behawioralny. Absolwentka interdyscyplinarnego Maja Rudnickawydziału psychologiczno-pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie w Lublinie-UMCS. Terapeuta Integracji Sensorycznej, wykorzystujący elementy tej metody, do pracy logopedycznej. Od wielu lat zajmuje się terapią mowy dzieci, z opóźnionym lub zakłóconym jej rozwojem. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Terapią obejmuje podopiecznych znajdujących się na różnych poziomach rozwoju mowy i komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej interwencji logopedycznej. W terapii logopedycznej wykorzystuje techniki behawioralne, bazując przede wszystkim na systemie motywacyjnym i wzmacniającym efekty starań dziecka. W swoim doświadczeniu zawodowym ma również pracę z dziećmi typowo rozwijającymi się, prezentującymi trudności artykulacyjne, fonacyjne lub związane z niepłynnością mowy. Prowadziła także, grupowe zajęcia Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera. Ten obszar pracy odnosił się przede wszystkim do komunikacji werbalnej i poza werbalnej osób z ZA. Również u dzieci autystycznych, za nadrzędną funkcję mowy, uznaje komunikację z otoczeniem.

Magda Smolik – z wykształcenia psycholog (Psychologia, Uniwersytet Warszawski) oraz Magda Smolikanglista (Filologia Angielska, Uniwersytet Warszawski). Swoją wiedzę poszerza w trakcie studiów podyplomowych na SWPS ze Stosowanej Analizy Zachowania. Od czterech lat związana z Ośrodkiem „Szczęśliwe Dzieci”. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako terapeuta oraz terapeuta cień. Stażysta w Szpitalu Nowowiejskim na oddziałach psychiatrycznych i rehabilitacyjnych oraz w Akademickim Ośrodku Psychoterapii działającym przy UW.

Magdalena Myszka – z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Gdański). Ukończyła Magda Myszkapraktyki w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza oraz w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno Konsultacyjnym(RODK) w Gdańsku. Pracę z dziećmi ze spectrum autyzmu rozpoczęła w 2012 jako stażystka, a niedługo po tym terapeutka w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Trójmieście. Brała udział w superwizjach wyjazdowych, szkoleniach, a także uczestniczyła w wakacyjnym obozie terapeutycznym dla dzieci z ostrą selekcją jedzenia.

Dotychczas pracowała głównie z dziećmi z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołami genetycznymi, a także z mutyzmem.

Od 2013 roku pracuje w ośrodku Psychologiczno – Logopedycznym ,,Szczęśliwe Dzieci’’ jako terapeuta behawioralny oraz terapeuta cień. Zajmuje się także szkoleniem terapeutów – cieni. Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

Małgorzata Krzemińska – nauczyciel nauczania zintegrowanego, pedagog specjalny, Małgorzata Krzemińska Szczęśliwe Dziecicertyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Studia Podyplomowe na APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek: Oligofrenopedagogika ), Studia Podyplomowe w WSSE/CWRO na kierunku integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; studia II stopnia- specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej oraz wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP. Na co dzień pracuje w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym i ośrodku Szczęśliwe Dzieci jako nauczyciel wczesnoszkolny i terapeuta Integracji Sensorycznej.