Szkolenia

Ośrodek „Szczęśliwe Dzieci” serdecznie zaprasza rodziców, nauczycieli oraz terapeutów na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Poprowadzą je specjaliści-praktycy od wielu lat zajmujący się pracą terapeutyczną . Jest to świetna okazja do uzyskania przydatnych porad i wzbogacenia wiedzy przez wszystkich mających kontakt z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera czy z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

Poniżej znajdą Państwo opisy poszczególnych szkoleń.

Cennik:

Szkolenie trwające cztery godziny kosztuje  200 zł, natomiast szkolenie pięciogodzinne – 250 zł. Przy zapisie obojga rodziców na jedno szkolenie, drugi rodzic otrzymuje 50%.

Miejsce:

Ośrodek Psychologiczno-Logopedyczny „Szczęśliwe Dzieci”, ul. Królowej Marysieńki 104 Warszawa

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane szkoleniami są proszone o wcześniejsze zarezerwowanie terminu (dzień i nazwa szkolenia) drogą mailową: kontakt@szczesliwedzieci.pl bądź telefonicznie pod numerem: 510 828 616. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

1. Efektywne uczenie dzieci z zaburzeniami rozwoju.

By praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mogła być efektywna, musi być oparta o rzetelną wiedzę i doświadczenie terapeutyczne.

Zarówno poczatkujący terapeuci, jak i ci, którzy kontynuują pracę w zakresie niesienia pomocy rodzinom dzieci z zaburzeniami rozwoju powinni wiedzieć jak wykorzystywać funkcjonowanie dziecka tak, by optymalizować jego możliwości poznawcze .  Prezentowane przez nas ujęcie terapeutyczne oparte jest o założenia metody stosowanej analizy zachowania.

Grupa docelowa: rodzice, nauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Omawiane tematy:

1.Jak uczą się dzieci z zaburzeniami rozwoju? Jak odbierają otaczający świat ?

2. Jak motywować dzieci do pracy?

Ćwiczenia: Użycie wzmocnień (nagradzanie) i gospodarek żetonowych.

3. Jak rozpoczynać naukę i czego uczyć?

4. Jak uczyć dzieci: metoda wyodrębnionych prób, metoda sytuacyjna.

Ćwiczenia: Jak uczyć poszczególnych umiejętności:

– imitacje,

– imitacje z przedmiotami,

– dopasowanie i sortowanie,

– nauka mowy biernej?

5. Rola podpowiedzi w procesie edukacyjnym

Ćwiczenia: użycie różnych rodzajów podpowiedzi + analiza materiału wideo

Czas trwania: 5 godzin zegarowych

2. Dzieci mogą być grzeczne – praca z zachowaniami trudnymi.

Większość dzieci z zaburzeniami rozwoju na pewnym etapie swojego życia może prezentować różnego rodzaju zachowania, które niepokoją jego rodziców i terapeutów. Zachowania te mogą mieć różną formę: od agresji, poprzez odmowę wykonania polecenia, po zachowania stereotypowe. Praca z tymi zachowaniami, by mogła być skuteczna, powinna być poparta wiedzą naukową. Model pracy z jakim Państwo się zapoznacie na szkoleniu jest wielopłaszczyznowym ujęciem pracy mającej na celu poprawę funkcjonowania dziecka i jego najbliższego otoczenia.

Grupa docelowa: rodzice, nauczyciele dzieci z zaburzeniami rozwoju

Omawiane tematy:

1. Czym są zachowania trudne?

2. Jak redukować zachowania trudne stosując metody nagradzania?

3. Rozumienie zachowań trudnych w kontekście ich funkcji w życiu dziecka.

4. Uczenie zachowań pożądanych.

5. Metody redukcji zachowań trudnych.

6. Techniki motywacyjne: kontrakt behawioralny.

7. Ćwiczenia: planowanie interwencji mającej na celu eliminowanie zachowań trudnych.

Czas trwania: 5 godzin

3. Już wiem! Już umiem!

Dzieci z zaburzeniami rozwoju często korzystają z różnego rodzaju terapii. Część dnia dziecka wypełniają zajęcia poza domem. Jednak większość czasu dziecko jest z rodzicami we własnym domu. To praktyczne szkolenie nauczy Państwa jak efektywnie uczyć dzieci codziennych czynności takich jak mycie rąk, ubieranie się itp.  Osiągnięcie przez dziecko samodzielności jest zarówno dla niego, jak i dla rodziców wielkim wyzwaniem i szansą na sukces.

Grupa docelowa : terapeuci, rodzice dzieci z zaburzeniami rozwoju

Omawiane tematy:

1. Metody uczenia: samoobsługi i czynności higienicznych.

2. Rola motywacji w uczeniu.

3. Nauka zabawy i komunikacji.

Czas trwania: 5 godzin

4. Autyzm? I co dalej……

Rodzice dziecka rozwijającego się nieharmonijnie często borykają się z trudnościami w dostępie do szybkiej i rzetelnej diagnozy psychologicznej. Drugą trudnością już po diagnozie może być rozumienie wielu aspektów związanych z terapią dziecka i samym autyzmem. Postaramy się uporządkować wiedzę z zakresu metod terapeutycznych oraz sposobu funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Grupa docelowa: rodzice po diagnozie rozpoczynający pracę terapeutyczną dziecka

Omawiane zagadnienia:

1. Czym jest autyzm? Co to są zaburzenia rozwojowe i jak się je diagnozuje?

2. Jak osoba z autyzmem odbiera świat?

3. Jakie są metody terapii?

4. Podstawowe założenia SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania) jako metody terapii dzieci z autyzmem.

Czas trwania: 4 godziny