Przedszkole Terapeutyczne

Warszawa Wilanów

Podstawowym celem Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Szczęśliwe Dzieci” jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i zrozumiałego środowiska, które sprzyja nabywaniu i kształtowaniu nowych umiejętności podczas terapeutycznych zajęć indywidualnych i grupowych oraz ich generalizowaniu i utrzymywaniu w środowisku przedszkolnym. Sprzyja to rozwojowi samodzielności oraz kompetencji społecznych i komunikacyjnych dziecka. Daje szansę na wdrożenie do większej grupy przedszkolnej oraz szkolnej.

Głównym założeniem jest stworzenie miejsca, które daje możliwość połączenia ze sobą intensywnych zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem przede wszystkim metod Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ)  oraz zajęć edukacji przedszkolnej.

punkt przedszkolny warszawa wilanów

Terapie indywidualne i grupowe w ramach Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego przy ośrodku Szczęśliwe Dzieci będą systematycznie prowadzone i monitorowane przez specjalistów w/w ośrodka. Zajęcia realizowane są głównie w oparciu o metody Stosowanej Analiza Zachowania. Ponadto w ramach terapii indywidualnej i grupowej każde dziecko realizuje dostosowany do jego potrzeb i umiejętności program edukacyjno- terapeutyczny, gdzie szczególny nacisk kładzie się na pracę nad deficytami i nadmiarami behawioralnymi dziecka.

 terapeutyczny punkt przedszkolny warszawa