Czesne

Czesne na rok 2015/2016 wynosi 800 pln i jest płatne z góry na podstawie umowy do 10- go każdego miesiąca.

Przy zapisie dziecka obowiązuje jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowego w wysokości 500 złotych.