Grupa Wsparcia

Grupa wsparcia dla rodzeństwa dzieci z diagnozą autyzmu lub całościowych zaburzeń rozwoju.

Spotkania prowadzą psycholodzy-terapeuci, pracujący na co dzień z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Pomaga dzieciom rozpoznawać różne emocje pojawiające się w związku z niepełnosprawnością rodzeństwa oraz pokazuje sposoby radzenia sobie z nimi. Zajęcia mają charakter warsztatowy a ich celem jest: Uczestnicy mają możliwość przyjrzenia się własnym potrzebom, wyrażenia swoich emocji oraz nabycia umiejętności adekwatnego rozwiązywania problemów w środowisku rodzinnym.

Ponieważ po każdym bloku zajęć odbywają się spotkania integrujące o charakterze zajęć twórczych, plastycznych i i kulinarnych, uczestnicy grupy będą mieć także okazję do poznania się poprzez wspólne spędzanie czasu i zabawę.

Cena: koszt zajęć zależy od liczby uczestników- od 30 do 50zł. (Zajęcia rozpoczną się kiedy zbierze się grupa co najmniej 4 osób).

Czas zajęć: czas trwania jednego bloku zajęć zależy od uczestników i tempa pracy całej grupy. Przybliżony czas trwania zajęć z jednego bloku to 4-8 warsztatów. Jednorazowe zajęcia trwają 1,5h.

Proponowane tematy zajęć:

I. Niepełnosprawność mojego brata/siostry

1. Co oznacza dla mnie niepełnosprawność mojego brata/siostry?

• omówienie objawów zaburzeń z perspektywy uczestników grupy.
• na czym polega niepełnosprawność rodzeństwa?
• z jakimi objawami/zachowaniami rodzeństwa jest mi najtrudniej?
• z czego wynikają wymienione objawy/zachowania?
• Podsumowanie
• Zajęcia integracyjne po 1 bloku zajęć:

Warsztaty „kulinarne” dla uczestników grupy.

2. Jak czuje mój brat/siostra

• Sensoryczna symulacja objawów – odczuwanie zaburzeń sensorycznych „na własnej skórze”.
– zastosowanie przedmiotów i narzędzi terapii integracji sensorycznej w celu przybliżenia uczestnikom sposobu odczuwania i odbierania bodźców przez niepełnosprawne rodzeństwo (np. pisanie w gumowych rękawiczkach…..)
• Omówienie doświadczenia i próba przyjęcia perspektywy widzenia świata przez rodzeństwo
• Podsuwanie:
• Zajęcia integracyjne po 2 bloku:

Zajęcia plastyczne połączone z technikami twórczego rozwoju

II. Myślę więc czuję

• Omówienie sytuacji, w których odczuwamy emocje pozytywne i negatywne w środowisku rodzinnym.
• Nazywanie różnych emocji i określanie ich przyczyny.
• Rozpoznawanie emocji na poziomie myślenia, odczuwania i zachowania
– wychwytywanie myśli automatycznych
– wpływ myśli na emocje
– sposoby myślenia o sobie i o rodzinie.
– nazywanie błędów w myśleniu o sobie i innych
– omówienie zniekształceń poznawczych na podstawie doświadczeń uczestników.
• Podsumowanie
• Zajęcia integracyjne po 3 bloku:

Zajęcia ruchowe połączone z technikami treningu interpersonalnego.

III. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami

• Mówienie o własnych emocjach w kontekście życia rodzinnego
• Wyrażanie własnych potrzeb w rodzinie.
– umiejętność komunikowanie własnych potrzeb i emocji rodzicom
• Trening rozwiązywanie problemów.
• Podsumowanie
• Zajęcia integracyjne :

Trening relaksacyjny- techniki relaksacji neuromięśniowej.