Terapia behawioralna autyzm

Terapia behawioralna inaczej Stosowana Analiza Zachowania jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka z autyzmem.

„ABA” (Applied Behavioral Analysist) oznacza Stosowaną Analizę Zachowania. ABA jest zestawem praw, które stanowią podstawę dla wielu procedur behawioralnych. Stosowana analiza zachowania jest oparta na teorii uczenia się i teorii dotyczącej zachowania.

Stosowana analiza zachowania wykorzystuje prawa uczenia się w procesie terapii w celu rozwoju zachowań pożądanych. Wykorzystuje także prawa rządzące zachowaniem w celu redukcji zachowań niepożądanych, które mogą być szkodliwe dla dziecka, i które nie sprzyjają procesom uczenia się (nabywania nowych umiejętności poznawczych i społecznych).

autyzm leczenie warszawa wilanów

Jedna z sal do terapii behawioralnej.

ABA jest również wykorzystywana w celu rozwijania umiejętności językowych oraz komunikacyjnych dziecka. Jest używana w celu poprawy koncentracji i uwagi, rozwoju umiejętności społecznych, umiejętności poznawczych oraz pamięci.

Terapia ABA, będąca wiodącą terapią w pracy z dziećmi, u których zdiagnozuje się autyzm, zawiera wiele różnych technik. Jednak wszystkie te techniki skupiają się na tym co stało się zanim zachowanie wystąpiło (bodźce poprzedzające z ang.; antecedents) oraz na tym co stało się po zachowaniu (konsekwencje z ang.; consequences). Jedną z technik stosowaną w terapii behawioralnej jest tzw. “pozytywne wzmacnianie”. Kiedy po zachowaniu wystąpi rzecz, która dla nas stanowi wartość (nagrodę) prawdopodobieństwo wystąpienia tego zachowania w przyszłości wzrasta.

Terapia autyzmu (Warszawa, Wilanów)

Metody stosowanej analizy zachowania są podstawą terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami. Dzięki ABA możemy:

 • Uczyć nowych umiejętności w celu zmiany i redukcji zachowań niepożądanych. Twoje dziecko może nauczyć się „co robić” nie tylko „czego nie wolno robić”
 • Rozwijać pozytywne zachowania i redukować zachowania niepożądane np. wzmacnianie może wpływać na wzrost zachowań społecznych i co za tym idzie redukcję zachowań niepożądanych takich jak samouszkadzanie lub zachowania stereotypowe (zróżnicowane wzmacnianie-DRA, DRO, DRI, DRL)
 • Rozwijać umiejętności akademickie, społeczne oraz umiejętności dotyczące samodzielności dziecka
 • Wpływać na możliwość koncentrowania się na zadaniu, kończenia zadania oraz rozwijać motywację do pracy
 • Dążyć do poprawy umiejętności poznawczych. Pomóc twojemu dziecku rozwijać umiejętności uczenia się
 • Generalizować nabyte umiejętności tzn. wykorzystywać umiejętności, które dziecko nabyło w procesie terapii w innych sytuacjach i wśród innych osób.
 • Wspierać rozwój dziecka w szkole bądź przedszkolu między innymi poprzez kształtowanie i wzmacnianie zachowań pożądanych

Jeśli twoje dziecko ma trudności:

 • w nauce,
 • w komunikowaniu się,
 • w nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności,
 • ma doświadczenia trudnych zachowań wpływających na jego funkcjonowanie (np. napady złości, agresja słowna i fizyczna, samouszkadzanie się, zachowania stereotypowe)
 • podejrzewasz u niego nieharmonijny rozwój, który może być skutkiem całościowych zaburzeń rozwoju, w tym autyzmu u dziecka

terapia behawioralna może być tym czego szukasz. – skontaktuj się z nami, postaramy się udzielić informacji i rozwiać wątpliwości (autyzm terapia Warszawa – kliknij i przenieś się do działu Kontakt).

autyzm terapia Warszawa