Terapia SI Warszawa Wilanów

Metoda integracji sensorycznej (SI; z ang. Sensory Integration) powstała w Stanach Zjednoczonych a jej autorką jest psycholog, terapeutka, pedagog specjalny Jean Ayres. Podstawą tej metody jest wiedza z zakresu psychologii, neurofizjologii oraz anatomii. Metoda ta jest powszechnie znana i stosowana w krajach Europy Zachodniej, USA, Kanadzie, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce jest uznawana za jedną z najnowszych kompleksowych metod stosowanych w terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

terapia SI Warszawa

Terapia SI – sala do ćwiczeń w Ośrodku

Integracja sensoryczna a prawidłowy rozwój dziecka

Prawidłowy rozwój dziecka jest między innymi uzależniony od prawidłowego rozwoju i integracji systemów zmysłowych. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą być spowodowane niedojrzałością systemów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego oraz układów węchu i smaku (np. Zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce)

Dysfunkcje procesów SI wynikają również w dużym stopniu z nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka. Podłożem dysfunkcji procesów SI mogą być mikrouszkodzenia korowe i co za tym idzie deficyty funkcji percepcyjno – motorycznych. Natomiast przyczyny wtórne dysfunkcji procesów SI wynikają najczęściej z uwarunkowań neurologicznych związanych z uszkodzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Integracja sensoryczna jest kierowana i stosowana w terapii przede wszystkim dzieci z:

  • nadruchliwością i problemami w koncentracji uwagi,
  • autyzmem,
  • trudnościami w uczeniu się,
  • zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy biernej i czynnej,
  • zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie,
  • dysleksją rozwojową,
  • obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich rodziców, których potencjalnie interesuje terapia SI dla dziecka, w naszym Ośrodku jest również wykonywana skrupulatna diagnoza w tym zakresie.

diagnoza SI Warszawa

Wyposażenie do terapii SI