Warsztaty Psychologiczne:

Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na cykl warsztatów, mających a celu doskonalenie umiejętności kluczowych dla rozwoju dziecka takich jak: myślenie, pamięć, koncentracja, umiejętności społeczne, radzenie sobie z emocjami i kreatywność.

Zajęcia grupowe, będą się odbywały raz w tygodniu w okresie od września do czerwca. Można uczestniczyć w całym cyklu lub dołączyć na jeden warsztat. Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy, umiejętności kształtowane są poprzez zabawę, rozmowę, wchodzenie w rolę, arteterapię, zajęcia plastyczne, pracę w grupie oraz przez techniki relaksacyjne.

Warsztaty będą podzielone na następujące cykle:

1. Trening kreatywnego myślenia i twórczej zabawy – 8 spotkań po 60 min.– zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych:

Jeśli twoje dziecko nudzi się, nie potrafi bawić się, nie potrafi spędzać czasu bez telefonu, tabletu, zapraszamy na zajęcia z zakresu:

– Twórczej zabawy bez korzystania z telefonu, tabletu 

– Uczenia dzieci samodzielnego kreowania zabawy

– Treningu kreatywnego myślenia

2. Trening pamięci i koncentracji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- 8 spotkań po 60 min.

Jeśli twoje dziecko ma trudności z koncentracją, nie zwraca uwagi, ma trudności z zapamiętywaniem, zapraszamy na zajęcia:

– Trening uważności MINDFULNESS

– Wspomaganie umiejętności uczenia się

– Wspomaganie szybkiej pracy mózgu i procesów poznawczych

– Wspomaganie umiejętności zapamiętywania

3.  Radzenie sobie z emocjami- 10 spotkań po 60 min.

– Poprawne rozpoznawanie i uświadamianie sobie własnych emocji oraz emocji innych osób.

– Rozpoznawanie „pułapek w myśleniu”, które utrzymują nadmiar negatywnych emocji

– Trening zastępowania złości.

– Radzenie sobie ze stresem, smutkiem, lękiem poprzez kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów.

– Kształtowanie umiejętności relaksowania się (trening relaksacji Jacobsona i trening autogenny Schulza).

– Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

4.  Kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych- 10 spotkań po 60 min.– Jak nawiązywać relacje z rówieśnikami.

– Jak nawiązywać relacje z rówieśnikami.

–  Jak utrzymywać relację z rówieśnikiem – widzenie perspektywy drugiej osoby.   

–  Jak rozwiązywać konflikty.

– Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

5.  Wzmacnianie poczucia własnej wartości 6 spotkań po 60 min.

– Poznawanie swoich mocnych stron.

– Rozpoznawanie myśli o sobie.

– Trening pozytywnego myślenia o sobie.

– Naukę przyjmowania i przekazywania pozytywnych komunikatów.

– Trening asertywności.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół psychologów i pedagogów w Centrum Terapii Szczęśliwe Dzieci przy ul. Królowej Marysieńki 104.

Zapisy od września, tel: 510-828-616