Nasze dzieci

Każde dziecko, trafiające do Nas na terapię pracuje według programu edukacyjno – terapeutycznego. Program jest pisany przez terapeutę odpowiedzialnego i weryfikowany przez konsultanta dziecka. Nad  prawidłowym przebiegiem terapii również czuwa doświadczony konsultant. Wszystkie programy są dostosowywane indywidualnie do potrzeb naszych dzieciaczków i uwzględniają wszystkie sfery rozwojowe dziecka. Zawsze patrzymy na dziecko całościowo  i dlatego bliższe jest Nam podejście holistyczne do terapii.

Nasze dzieciaki są różne, tak jak różny bywa świat. Drzwi Naszego ośrodka otwarte są dla wszystkich dzieci, którym możemy pomóc tj. m.in. dzieci typowo rozwijających się z trudnościami w nauce, dzieciaków z trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami zachowania, dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Staramy się zawsze rozumieć ich potrzeby. Nie pomagamy jednostkom chorobowym lecz małym ludziom. Tak bliżej jest do szczęścia…