Program Terapeutycznego

Punktu Przedszkolnego

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Szczęśliwe Dzieci”  w Warszawie (Wilanów, Mokotów) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Ku dziecku” Barbary Bilewicz-Kuźnia i Teresy Parczewskiej.

Edukacja przedszkolna jest ważnym etapem w rozwoju człowieka. Od najmłodszych lat kształtuje się większość umiejętności intelektualnych i społecznych. Okres ten w życiu dziecka jest bardzo ważny dla kilku obszarów w jego rozwoju:

  • rozwoju poznawczego – kształtowania się kompetencji poznawczych, które są warunkiem sukcesu w zdobywaniu wiedzy o sobie i otaczającym świecie
  • samodzielności – radzenie sobie poza środowiskiem domowym
  • rozwijania kluczowych postaw: poczucie własnej wartości, ciekawość świata, słuchania i zapamiętywania, współdziałania z innymi, umiejętności językowych
  • kształtowanie się początków indywidualności i tożsamości