Indywidualny Program

Terapeutyczny IPET

Ze względu na terapeutyczny charakter naszego Punktu Przedszkolnego każde dziecko ma przygotowywany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET), który zawiera cele edukacyjne i terapeutyczne. Opracowywany jest w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozę funkcjonalną ( PEP-R),wywiad z rodzicami, obserwacje dziecka, diagnozę logopedyczną, diagnozę procesów integracji sensorycznej. Na podstawie IPET tworzony jest plan zajęć terapeutycznych dostosowywany do potrzeb dziecka i jego możliwości. Jest on modyfikowany w zależności od postępów dziecka poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko.