Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka

Nasza placówka prowadzi zajęcia Wczesnego wspomagania Rozwoju jako formę bezpłatnych oddziaływań terapeutycznych w oparciu o skonstruowany dla dziecka Indywidualny Program Terapeutyczny.

W pracach zespołu ds. wczesnego wspomagania pracują różni specjaliści:

  • psycholog
  • oligofrenopedagog
  • specjalista wczesnego wspomagania
  • terapeuta SI
  • fizjoterapeuta
  • logopeda
  • inni specjaliści w zależności od niepełnosprawności dziecka.

Zajęcia są bezpłatne na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą możecie uzyskać w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (Zapraszamy dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.)

Nasz terapeutyczny punkt przedszkolny organizuje zajęcia od 4-6 godz w miesiącu w zależności od potrzeb dziecka w formie indywidualnej lub grupowej.