Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, poznawczo-behawioralnej, rozwojowej, oraz systemowej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny.

Terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

  • z trudnościami w nauce,
  • z deficytami uwagi,
  • z nadpobudliwością ruchową,
  • z trudnościami w relacjach z rówieśnikami,
  • z trudnościami w relacjach z rodzicami,
  • z trudnościami emocjonalnymi,
  • z deficytami w umiejętnościach społecznych
  • z zaburzeniami zachowania,
  • z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem,
  • rozwijających się typowo ale prezentujących trudności wychowawcze.