Terapie

Specjalizujemy się w prowadzeniu terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz terapii behawioralnej z wykorzystaniem metod Stosowanej Analizy Zachowania. Prowadzimy terapię zarówno w języku angielskim, jak i w języku rosyjskim.