Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kiedy warto podjąć terapie dziecka?

– kiedy dziecko przejawia trudne zachowania w szkole lub domu.

– kiedy dziecko wykazuje trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z
rówieśnikami.

– kiedy zauważamy u dziecka nadmiar emocji związanych z lękiem
(ogólnym lub dotyczącym specyficznych sytuacji).

– kiedy obserwujemy u dziecka nadmierny smutek, nieśmiałość, brak
pewności siebie lub niskie poczucie własnej wartości.

– kiedy obserwujemy u dziecka brak umiejętności radzenia sobie ze złością i
agresją w stosunku do siebie lub innych.