Terapia logopedyczna Warszawa

Terapia logopedyczna jest nieodłącznym elementem terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

W naszym ośrodku prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną opierającą się na ocenie poziomu rozwoju mowy dziecka. Kształtowaniu i rozwijaniu mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Dobry logopeda w Warszawie – dla kogo?
Terapia logopedyczna jest skierowana przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( w tym dzieci ze spektrum autyzmu), dziećmi z zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Prowadzimy terapię logopedyczną również dla dzieci ze Specyficznymi Zaburzenia Językowymi (SLI)

Terapia logopedyczna zawsze opiera się na współpracy z psychologiem w zakresie stymulacji ogólnego rozwoju dziecka.

logopeda Warszawa dobry logopeda warszawa