Cennik

 • Diagnoza SI
  (3x50min) 450zł
 • Terapia SI
  (50min) 150zł
 • Konsultacja SI
  (50min) 220zł
 • Konsultacja
  z psychologiem/psychoterapeutą
  (50min) 220zł
 • Terapia psychologiczna/psychoterapia
  (50min) 180zł

Płatność proszę wpłacać na numer konta:

98 1140 2004 0000 3802 8122 2353

Cennik

Regulamin płatności

- Odpłatność za terapie uiszczana jest z góry za cały miesiąc do 10-go dnia danego miesiąca w formie przelewu na konto bankowe Centrum Terapii Mind-Harmony Beata Duc Justyna Janik-Kot s.c: M Bank 98 1140 2004 0000 3802 8122 2353 według ustalonego cennika.

- W wypadku odwołania terapii/ konsultacji dzień przed terapią (po godzinie 10.00) osoba zobowiązana jest do uiszczenia 50% wysokości opłaty za terapię.

- W wypadku odwołania terapii/ konsultacji w dniu, w którym zaplanowano terapię/konsultację (po godzinie 10.00) osoba zobowiązana jest do uiszczenia 100% opłaty.

- Brak wpłaty do 10-go dnia miesiąca, może skutkować zerwaniem współpracy z Centrum Terapii Mind-Harmony.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Pozostałe specjalizacje Centrum Terapii Szczęśliwe dzieci

Psycholog dziecięcy
 

Niezbędna pomoc dla rodziców zmagających się z emocjonalnymi problemami swoich dzieci.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kluczowe wsparcie dla rodzin napotykających emocjonalne wyzwania w rozwoju swoich pociech.

Psychoterapia rodzin
 

Cenne wsparcie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach rodzinnych.

Logopeda
 

Kształtowanie i rozwój mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia integracji
sensorycznej

Terapia dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Trening Umiejętności
Społecznych

Przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nieocenione wsparcie dla rodziców, dążących do proaktywnego zapewnienia prawidłowego rozwoju swojego malucha.