“Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - J. Korczak

Naszym celem jest, aby dzieci, które spotykają Nas na Swojej drodze, mogły być przede wszystkim szczęśliwe. Chcemy to osiągnąć, między innymi, poprzez wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie Jego najbliższych.

Aktualności Warsztaty Psychologiczne

Często nazywana Stosowaną Analizą Zachowania. Jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (terapia autyzmu w Warszawie).
Obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i poznawczej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny.
Jest nieodłącznym elementem terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieci z diagnozą autyzmu, Zespołu Aspergera, Całościowymi zaburzeniami rozwoju.