Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna a prawidłowy rozwój dziecka

Prawidłowy rozwój dziecka jest między innymi uzależniony od prawidłowego rozwoju i integracji systemów zmysłowych. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą być spowodowane niedojrzałością systemów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego oraz układów węchu i smaku (np. Zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce)

Dysfunkcje procesów SI wynikają również w dużym stopniu z nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka. Podłożem dysfunkcji procesów SI mogą być mikrouszkodzenia korowe i co za tym idzie deficyty funkcji percepcyjno - motorycznych.

Natomiast przyczyny wtórne dysfunkcji procesów SI wynikają najczęściej z uwarunkowań neurologicznych związanych z uszkodzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Metoda integracji sensorycznej (SI; z ang. Sensory Integration) powstała w Stanach Zjednoczonych a jej autorką jest psycholog, terapeutka, pedagog specjalny Jean Ayres. Podstawą tej metody jest wiedza z zakresu psychologii, neurofizjologii oraz anatomii.Metoda ta jest powszechnie znana i stosowana w krajach Europy Zachodniej, USA, Kanadzie, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce jest uznawana za jedną z najnowszych kompleksowych metod stosowanych w terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Integracja sensoryczna jest kierowanai stosowana w terapii przede wszystkimdzieci z:

  • Nadruchliwością i problemami w koncentracji uwagi
  • Autyzmem
  • Trudnościami w uczeniu się
  • Zaburzeniami w rozwoju komunikacji w zakresie mowy biernej i czynnej
  • Zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie
  • Dysleksją rozwojową
  • Obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego
  • Mózgowym porażeniem dziecięcym

Terapia integracji sensorycznej

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Pozostałe specjalizacje Centrum Terapii Szczęśliwe dzieci

Psycholog dziecięcy
 

Niezbędna pomoc dla rodziców zmagających się z emocjonalnymi problemami swoich dzieci.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kluczowe wsparcie dla rodzin napotykających emocjonalne wyzwania w rozwoju swoich pociech.

Psychoterapia rodzin
 

Cenne wsparcie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach rodzinnych.

Logopeda
 

Kształtowanie i rozwój mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia integracji
sensorycznej

Terapia dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Trening Umiejętności
Społecznych

Przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nieocenione wsparcie dla rodziców, dążących do proaktywnego zapewnienia prawidłowego rozwoju swojego malucha.