Logopeda

Dobry logopeda w Warszawie Dla kogo?

Terapia logopedyczna jest skierowana m.in. do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( w tym dzieci ze spektrum autyzmu), dziećmi z zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Prowadzimy terapię logopedyczną również dla dzieci ze Specyficznymi Zaburzenia Językowymi (SLI).

Terapia logopedyczna zawsze opiera się na współpracy z psychologiem w zakresie stymulacji ogólnego rozwoju dziecka.

W naszym ośrodku w Wilanowie prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną opierającą się na ocenie poziomu rozwoju mowy dziecka. Kształtowaniu i rozwijaniu mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania ukierunkowane na usunięcie zakłóceń wpływających na proces porozumiewania się.

Terapia logopedyczna jest również nieodłącznym elementem terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Kiedy udać się na terapię?

Jeśli zauważyłeś, że twoje dziecko:

 • Nie mówi / mówi bardzo mało
 • Ma nieprawidłową budowę narządów mowy
 • Podczas mówienia wysuwa język między zęby
 • Zniekształca / zamienia głoski
 • Ma zaburzony słuch
 • Mówi przez nos
 • Mówi tak, że jego mowa jest niezrozumiała dla innych
 • Nie mówi w określonych sytuacjach i miejscach
 • Ssie kciuk, wargę lub policzek
 • Oddycha przez usta i śpi z otwartą buzią
 • Jąka się, nie mówi płynnie

Logopeda

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Pozostałe specjalizacje Centrum Terapii Szczęśliwe dzieci

Psycholog dziecięcy
 

Niezbędna pomoc dla rodziców zmagających się z emocjonalnymi problemami swoich dzieci.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kluczowe wsparcie dla rodzin napotykających emocjonalne wyzwania w rozwoju swoich pociech.

Psychoterapia rodzin
 

Cenne wsparcie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach rodzinnych.

Logopeda
 

Kształtowanie i rozwój mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia integracji
sensorycznej

Terapia dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Trening Umiejętności
Społecznych

Przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nieocenione wsparcie dla rodziców, dążących do proaktywnego zapewnienia prawidłowego rozwoju swojego malucha.