Psychoterapia

Centrum Terapii oferuje pomoc psychoterapeutów.

Jest ona skierowana do dzieci, młodzieży i rodzin borykających się z emocjonalnymi problemami (stresem, nadmiernym lękiem, smutkiem, złością, traumą), zaniżonym poczuciem własnej wartości członków rodziny, brakiem poczucia bezpieczeństwa, zaburzeniem więzi czy trudnościami wychowawczymi.

Podczas pierwszej konsultacji ustalane są cele do pracy i plan ich realizacji.

Psychoterapia prowadzona jest indywidualnie, na pierwszym spotkaniu terapeuta ustala przybliżony czas pracy z dzieckiem.

Czasami wskazana jest psychoedukacja lub wdrożenie technik behawioralnych, które obejmują pracę z całą rodziną.

Jest to okazja do uświadomienia sobie i nazwania mechanizmów komunikacji, które funkcjonują w rodzinie. Jest to też szansa dla wszystkich członków rodziny na nauczenie się nowych adekwatnych wzorców reagowania emocjonalnego.

Zapraszamy do rozmowy!

Psychoterapia

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Pozostałe specjalizacje Centrum Terapii Szczęśliwe dzieci

Psycholog dziecięcy
 

Niezbędna pomoc dla rodziców zmagających się z emocjonalnymi problemami swoich dzieci.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kluczowe wsparcie dla rodzin napotykających emocjonalne wyzwania w rozwoju swoich pociech.

Psychoterapia rodzin
 

Cenne wsparcie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach rodzinnych.

Logopeda
 

Kształtowanie i rozwój mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia integracji
sensorycznej

Terapia dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Trening Umiejętności
Społecznych

Przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nieocenione wsparcie dla rodziców, dążących do proaktywnego zapewnienia prawidłowego rozwoju swojego malucha.