Trening Umiejętności Społecznych

Terapia TUS

Trening umiejętności społecznych to metoda terapii przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Zajęcia TUS trwają cały rok i są podzielone na poszczególne etapy. W pierwszej kolejności, dzieci uczą się nazywać i rozróżniać swoje emocje oraz stany emocjonalne innych osób. Uczą się dostrzegać nastrój drugiej osoby oraz nawiązywać kontakt z rówieśnikiem. W kolejnych etapach dzieci poznają sposoby wchodzenia w zabawę z innymi dziećmi, dzielenia się, czekania na swoją kolej, wygrywania i przegrywania oraz wchodzenia w rolę podczas zabawy. Uczą się czerpać radość z zabawy z drugą osobą, asertywnie wyrażając swoje potrzeby i zachowując szacunek dla potrzeb i pomysłów innych dzieci.

TUS stanowi sposobność do przećwiczenia zachowań i rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prawidłowego nawiązywania kontaktu oraz budowania relacji z innymi dziećmi.

Jednocześnie terapia TUS zapewnia także bezpieczną przestrzeń do wyrażania dziecięcych potrzeb i pomysłów w adekwatny sposób.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Zajęcia dedykowane są dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi np. autyzm, ZA, mającymi trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, nieprzestrzegającymi norm społecznych, wycofanych, nieśmiałych, agresywnych.

Cel zajęć?

Nauczanie dzieci konkretnych umiejętności społecznych, takich jak:

  • Prawidłowa komunikacja
  • Przestrzeganie zasad
  • Współpraca w grupie
  • Zabawa z dziećmi
  • Rozwijanie umiejętności zabawy
  • Rozpoznawanie i nazywanie emocji
  • Wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie
  • Nauka wyrażania swoich potrzeb w sposób asertywny
  • Rozwijanie umiejętności czerpania satysfakcji z kontaktów z rówieśnikami
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego

Trening Umiejętności Społecznych

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Pozostałe specjalizacje Centrum Terapii Szczęśliwe dzieci

Psycholog dziecięcy
 

Niezbędna pomoc dla rodziców zmagających się z emocjonalnymi problemami swoich dzieci.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kluczowe wsparcie dla rodzin napotykających emocjonalne wyzwania w rozwoju swoich pociech.

Psychoterapia rodzin
 

Cenne wsparcie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach rodzinnych.

Logopeda
 

Kształtowanie i rozwój mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia integracji
sensorycznej

Terapia dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Trening Umiejętności
Społecznych

Przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nieocenione wsparcie dla rodziców, dążących do proaktywnego zapewnienia prawidłowego rozwoju swojego malucha.