Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia przeznaczona jest dla dzieci od 11 roku życia.

Jeśli zauważasz zmianę w zachowaniu dziecka, która polega na:

 • Wycofaniu się z życia społecznego
 • Przeżywaniu smutku i zwiększonej płaczliwości
 • Rozdrażnieniu
 • Męczliwości i braku energii
 • Wycofaniu się z dotychczasowych zainteresowań
 • Agresji skierowanej do siebie lub innych
 • Problemach związanych z obszarem jedzenia
 • Obsesyjnych myślach lub kompulsywnych zrachowaniach
 • Problemach z budowaniem i utrzymaniem więzi z innymi
 • Przeżywaniu traumatycznych doświadczeń
 • Problemach ze snem lub innych niepokojących objawach
 • Obniżonym poczuciu własnej wartości

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zapraszamy do konsultacji z psychoterapeutą, z który ustali źródło pogorszenia stanu dziecka oraz cele terapeutyczne.

Psychoterapia polega na pracy w ramach bezpiecznej, akceptującej relacji z terapeutą. W trakcie terapii dziecko / adolescent uczy się rozpoznawać swoje stany psychiczne oraz nabywa umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Przygląda się własnym myślom, uczy się rozpoznawać „pułapki wmyśleniu” oraz wdrażać w życie nowe sposoby reagowania emocjonalnego oraz nowe funkcjonalne wzorce zachowań.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Pozostałe specjalizacje Centrum Terapii Szczęśliwe dzieci

Psycholog dziecięcy
 

Niezbędna pomoc dla rodziców zmagających się z emocjonalnymi problemami swoich dzieci.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kluczowe wsparcie dla rodzin napotykających emocjonalne wyzwania w rozwoju swoich pociech.

Psychoterapia rodzin
 

Cenne wsparcie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach rodzinnych.

Logopeda
 

Kształtowanie i rozwój mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia integracji
sensorycznej

Terapia dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Trening Umiejętności
Społecznych

Przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nieocenione wsparcie dla rodziców, dążących do proaktywnego zapewnienia prawidłowego rozwoju swojego malucha.