Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

  • Terapię rozpoczyna obserwacja dziecka oraz wywiaz z rodzicami
  • Psycholog pracuje nad kształtowaniem umiejętności i zachowań dziecka w każdej sferze jego rozowoju: mowy, komunikacji, motoryki dużej i małej, funkcji poznawczych oraz umiejętności społeczno-emicjonalnych
  • Oferujemy wsparcie dla rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci oraz wspieranie ich w kształtowaniu komunikacji z dzieckiem

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Pozostałe specjalizacje Centrum Terapii Szczęśliwe dzieci

Psycholog dziecięcy
 

Niezbędna pomoc dla rodziców zmagających się z emocjonalnymi problemami swoich dzieci.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kluczowe wsparcie dla rodzin napotykających emocjonalne wyzwania w rozwoju swoich pociech.

Psychoterapia rodzin
 

Cenne wsparcie dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach rodzinnych.

Logopeda
 

Kształtowanie i rozwój mowy i języka dziecka oraz korekcie wadliwej artykulacji.

Terapia integracji
sensorycznej

Terapia dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce.

Trening Umiejętności
Społecznych

Przeznaczona dla dzieci, które prezentują pewne trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktu i więzi z rówieśnikami.

Terapia Dla dzieci ze Spektrum Autyzmu

Oferujemy terapię psychologiczną oraz behawioralną dla dzieci z autyzmem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nieocenione wsparcie dla rodziców, dążących do proaktywnego zapewnienia prawidłowego rozwoju swojego malucha.