Ramowy Program Dnia

 

8:00 – 8:30 zabawa swobodna

8:30 – 9:00 powitanie przedszkolaków, zajęcia z kalendarzem, poranny krąg

9:00 – 9:30 zajęcia grupowe (realizacja programu MEN)

9:30 – 10:00 zabiegi higieniczne, wspólne śniadanie

10:00 – 10:30 zajęcia terapeutyczne wg harmonogramu (terapia grupowa)

11:00 – 12:30 terapia indywidualna

12:00 – 12:30 spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

12:30 – 13:00 obiad