Psychoterapia

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT)?

Terapia poznawczo –behawioralna nastawiona jest na „tu i teraz”. Oznacza
to nastawienie na rozwiązywanie problemów osadzonych w teraźniejszości
oraz koncentrację na indywidulnych potrzebach klienta.
Terapia pomaga radzić sobie z życiowymi trudnościami w funkcjonalny i
konstruktywny sposób.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) opiera się na założeniu, że nasze
myśli, emocje i zachowania są ze sobą ściśle związane. Negatywne myśli
powodują negatywne emocje, które wpływają na nasze zachowanie. Z kolei
zachowania utrwala negatywne myśli.

Terapia polega na przerwaniu jednego z ogniw opisanego wyżej błędnego
koła. Przytłaczające problemy dzielone są na mniejsze części, z którymi
klient uczy się rozwiązywać w celu polepszenia swojej jakości życia.

Terapia CBT uczy rozpoznawać i zmieniać zniekształcenia poznawcze jakie
nabywamy w toku naszych doświadczeń, które w znaczący sposób
wpływają na nasze myślenie o sobie, innych ludziach i świecie.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną metodą pracy przy
leczeniu objawów lękowych, depresyjnych oraz kształtowaniu lepszego
radzenia sobie. Skuteczność i efektywność terapii poznawczo-
behawioralnej jest udowodniona w szeregu badań naukowych.